Kvalitet

Græsset består af en blanding med:

– 35 % Alm. Rajgræs

– 45 % Rødsvingel

– 20 % Engrapgræs
Blandingen giver en stor slidstyrke, er finbladet og skudtæt med hurtig
etablering og god tørketolerance. Ligeledes er blandingen tidlig i vækst
om foråret. En virkelig robust færdiggræs kvalitet der giver en perfekt
græsplæne.

Rullegræsset leveres i 40 x 250 cm. ruller (1 m2 ) , med en tykkelse på
ca. 2-3 cm. Vægt ca. 20 kg. pr. rulle. Der er normalt 50 ruller ( 50 m2 )
på en EUR palle.

Før udlægning af rullegræs

Det færdige resultat